V demokracii môžeš svoje šance zlepšiť, v totalitnej spoločnosti nie!

Od októbra 2016 sme doteraz  v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Slovenským národným divadlom absolvovali 125 diskusií na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej župy. Všetky naše diskusie sú spojené s kreatívnymi prednáškami a sme radi, že sa nám podarilo diskutovať s viac ako 7000 študentmi. Nechodíme diskutovať sami. Zuzana Fialová, Henrieta Mičkovicová, Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný, Ján Gallovič, Marián Geišberg, Richard Stanke boli spolu s nami partnermi študentov v diskusiách. So študentami spolu s nami tiež diskutujú pamätníci, človek ktorý zažil holokaust na vlastnej koži, prof. Juraj Stern či signatár Charty 77 Miroslav Lehký. Rozprávame sa s mladými ľuďmi otvorene a s rešpektom k ich názorom. Najlepším ocenením je pre nás veta – „S nami sa ešte nikto takto nerozprával!“ a opakované pozvania na jednotlivé školy.

Na príbehoch skutočných ľudí (možno ich vrstovníkoch z minulosti) mladým ľuďom ukazujeme, aké hodnoty predstavujú napríklad sloboda pohybu, sloboda prejavu, alebo základné právo na život. Za tieto práva museli ľudia v minulosti bojovať, platiť vysokú cenu a vôbec nie sú samozrejmosťou. Mladí ľudia potrebujú vedieť, že demokracia nie je zadarmo a za ochranu týchto hodnôt musíme bojovať aj v súčasnosti. Vo všetkých prednáškach po predstavení konkrétnych ľudských osudov na pozadí veľkých dejinných udalostí a po diskusii bude žiakom alebo študentom prístupným spôsobom prednášajúcimi s odborným zázemím prezentovaná jedna z konkrétnych tém. Konkrétnu tému súvisiacu s komunistickým totalitným režimom v Československu v rokoch 1948 – 1989 alebo s obdobím Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945, resp. do júla 1939 Slovenského štátu a nástupom Hitlera k moci, si vyberú pedagógovia ZŠ alebo SŠ.

Fotografie

Diskusie na školách Diskusie na školách Diskusie na školách

Partneri