2% - Podporte nás


Stiahnuť leták (PDF)

Aby sme na Slovensku mohli žiť aj o desať rokov, každá vláda deklaruje, že školstvo je jej prioritou. Výsledok je taký, že mnohí študenti stredných škôl si myslia, že Američania nepristáli na Mesiaci, okupácia Československa v auguste 1968 bola bratskou pomocou Sovietskeho zväzu a Európska únia je oproti komunistickému režimu odpornou tyraniou. Mladí ľudia „študujú“ na facebooku a na konšpiračných weboch, pretože v škole sa s nimi málo rozprávajú. Bez premýšľania vstrebávajú množstvo poučiek, tak ako desaťročia predtým.

Absolútny počet hlasov z posledných regionálnych volieb naznačuje, že extrémisti v parlamente zostanú, alebo si polepšia. LIVING MEMORY, ako jedna z mála organizácií dokázala priniesť na viac ako 130 škôl na Slovensku prostredníctvom inovatívnych metód v občianskom vzdelávaní zmenu postojov. Vyhrnuli sme si rukávy, išli do terénu a do škôl sme priviedli špičkových hercov, pamätníkov Holokaustu, signatára Charty 77 a hlavne sme počúvali študentov s rešpektom k ich názorom a odpovedali sme im na ich otázky tak, aby aj oni rešpektovali historické fakty a dali šancu demokracii.

Vďaka vám a vašej podpore budeme môcť profesionálne a „zdola“ našimi inovatívnymi metódami občianskeho vzdelávania dať šancu demokracii na celom Slovenku aj v budúcnosti.

IČO:50339176
Právna forma:OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov):LIVING MEMORY, O.Z.
Sídlo:SILVÁNOVA 23/D, 902 01 PEZINOK

Nižšie nájdete podrobný postup pre poukázanie 2 % dane vrátane linkov na všetky potrebné tlačivá a adresy daňových úradov.

2% – Zamestnanci

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si Poučenie a následne vyplňte Vyhlásenie pre zamestnancov.
 5. Údaje o Vami vybranom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
  Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

2% - Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie

 1. Vypočítajte si:
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby] sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Vyplňte: IČO: 50339176, Právnická forma: Občianske združenie, Obchodné meno (názov): LIVING MEMORY, Adresa Sídlo: Silvánova 23/D, 902 01 Pezinok.
 3. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

2% – Právnické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. POZOR:
  • a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  • b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Vyplňte: IČO: 50339176 Právnická forma: Občianske združenie, Obchodné meno (názov): LIVING MEMORY, Adresa Sídlo: Silvánova 23/D, 902 01 Pezinok.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad.

ĎAKUJEME.