O nás

Občianske združenie Living Memory vzniklo ako reakcia ľudí, ktorí sa dlhodobo zaoberajú fungovaním totalitných režimov a ktorí sú presvedčení, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou, aj keď sa to tak mnohým môže zdať. Ľudská dôstojnosť, sloboda a právny štát sú pre nás mimoriadne dôležité. Sme presvedčení o tom, že po prechode z totalitného režimu na demokratický nestačí len vybudovať formálne inštitúcie právneho a demokratického štátu. Potrebná je aj zmena myslenia a konania ľudí v politických a ďalších spoločenských inštitúciách na základe nového hodnotového systému, ktorý stojí na diskontinuite s totalitným komunistickým režimom. Vyrovnávanie sa s totalitami na Slovensku je podľa nás oneskorené, pomalé a nedôsledné, so snahou budovať za minulosťou hrubú čiaru v personálnej, inštitucionálnej a následne i hodnotovej rovine, čo dlhodobo deformuje spoločenské svedomie a zodpovednosť za správu vecí verejných a následne aj inštitúcie demokratického a právneho štátu.

V čase keď silnejú hlasy a hnutia šíriace nenávisť a teórie implikujúce rasizmus, bezprávie a ponúkajú totalitné praktiky ako riešenia, sme sa rozhodli aktívne proti tomu vystúpiť. Myslíme si, že nevyhnutnou podmienkou, aby spoločnosť zápas o demokraciu neprehrala je okrem lepšieho spravovania štátu aj nutnosť ísť medzi mladých ľudí priamo do škôl a pred verejnosť v regiónoch Slovenska. Ponúkame to čo vieme, pretože nechceme znovu žiť v neslobode a strachu.

Sloboda nie je samozrejmosťou. Je dobré o nej niečo vedieť. Je dobré tušiť, že to nie je tak dávno, čo sloboda samozrejmosťou nebola. Samozrejmé bolo skôr žiť v strachu. Len slobodný človek však môže naplno rozvinúť svoje schopnosti a byť sám sebou. Našim cieľom je hovoriť s mladými ľuďmi o výhodách a hodnotách slobody a demokracie,o minulosti, o strachu a neslobode.