Podporte nás

Od svojho založenia v roku 2016 uskutočnilo Living Memory 280 prednášok na stredných školách vo všetkých regiónoch Slovenska. Analógiami ukazujeme a upozorňujeme, že riešenia totalitných režimov presadzované včerajšími ideológmi a vykonávateľmi s ich heslami, nálepkami a nástrojmi budú vždy, teda aj dnes, viesť k rovnakým výsledkom – masívnemu porušovaniu slobôd a ľudských práv až po popretie tých najelementárnejších akým je právo na ľudský život.

Aby sme mohli žiť na Slovensku v demokracii aj o 10 rokov a uskutočňovať ďalšie prednášky, prosím podporte našu činnosť.

FINANČNÁ PODPORA

Našu činnosť môžete podporiť finančne prevodom
Číslo účtu:37 2648 4351/0200 VÚB, a. s. , Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN:SK27 0200 0000 0037 2648 4351
SWIFT/BIC:SUBASKBX
Variabilný symbol:50339176
Správa pre prijímateľa:Dar „meno“

Váš dar, v akejkoľvek výške, nám tiež pomôže pokračovať v našej prednáškovej činnosti.

Ďakujeme.