Vybrané témy

Nástup fašizmu a autoritárskych režimov

Komunistický režim v Československu v rokoch 1948 - 1989