Autori

Miroslav Lehký

Od roku 1972 zamestnaný vo Výskumnom ústave sociálne-ekonomických informácií a automatizácie riadenia, signatár (február 1989) a neskôr hovorca Charty 77 (v období od 6.1.1990). V rokoch 1995 - 2003 pracoval ako vyšetrovateľ Úradu dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu v Prahe. Do júna 2007 bol riaditeľom Sekcie dokumentácie Ústavu pamäti národa, kde bol jedným z najbližších spolupracovníkov Jána Langoša. V rokoch 2008 – 2010 bol námestníkom Ústavu pre štúdium totalitných režimov v Prahe.

Ľubomír Morbacher

Je absolventom Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Do roku 2014 pracoval v Ústave pamäti národa v Bratislave, kde sa zaoberal dokumentáciou obetí železnej opony v rokoch 1948 – 1989 a mapovaním štruktúr ŠtB na Slovensku. Od roku 2014 spolupracuje s Platformou európskej pamäti a svedomia so sídlom v Prahe. Je spoluautorom knihy Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989, ktorá získala v roku 2001 Cenu Dominika Tatarku. V roku 2015 sa podieľal na vytvorení dokumentárneho filmu 32 utajovaných strán – správa z pekla.

Martin Slávik

Od roku 2005 pracoval na Sekcii dokumentácie Ústavu pamäti národa, venoval sa rekonštrukcii a dokumentácii činnosti represívnych zložiek. Od roku 2008 bol vedúcim Oddelenia rozvoja evidencií, českého Ústavu pre štúdium totalitných režimov. Bol zodpovedný za vytváranie lustračného systému Ústavu a viedol dokumentačný projekt o I. správe ŠtB, rozviedke komunistického Československa, bol tiež členom redakčnej rady časopisu Paměť a dejiny. Od roku 2014 je spolupracovníkom Platformy európskej pamäti a svedomia so sídlom v Prahe. Publikuje v Denníku N a denníku Sme.